Opis działalności

 
OPTIGIS S.A.  jest polską firmą działającą od 1992 r. na rynku informatycznym oraz rynku systemów informacji geograficznej (GIS). Grupa Kapitałowa Optigis zajmuje się dostarczaniem klientom korporacyjnym, firmom oraz klientom indywidualnym usług opartych o mapy cyfrowe, budową i integracją systemów informatycznych oraz systemów nawigacji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji transportu.

Szczegółowe informacje o działalności oraz produktach i usługach Spółek Grupy Kapitałowej znajdują się na stronach www.emapa.pl oraz www.telematicstechnologies.com.
 

Grupa Kapitałowa

 
 
  Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Udział w kapitale zakładowym % Udział w prawach głosu %
1 Emapa S.A. 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 Produkcja i sprzedaż systemów geoinformatycznych dla firm transportowych oraz operatorów monitoringu pełna 100,0% 100,0%
2 Telematics Technologies sp. z o.o. 02-222,Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
pełna od 01.03.2024 99,1% 99,1%
3 mapGO24 S.A. w likwidacji 01-460 Warszawa, 
ul. Górczewska 216
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych nie jest konsolidowana 58,8% 58,8%

Model biznesowy i strategia

 
Grupa Kapitałowa Optigis koncentruje się na dostarczaniu klientom korporacyjnym, firmom oraz klientom indywidualnym usług opartych o mapy cyfrowe, budową i integracją systemów informatycznych oraz systemów nawigacji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji transportu. Działalność operacyjna prowadzona jest przez spółki zależne Emapa S.A. oraz Telematics Technologies Sp. z o.o.

Emapa S.A. bazując na opracowanych w ostatnich latach nowych, wydajnych algorytmach optymalizacyjnych i opartych o nie produktach dostarcza rozwiązania, odpowiadające potrzebom najbardziej złożonych systemów transportu i dystrybucji w firmach (np. obejmujące planowanie dostaw na konkretne dni wraz z określoną częstotliwością, priorytetyzacją punktów trasy, czy ułożenie towaru na pojeździe, tzw. problem plecakowy).

Pierwsze z nich to API optymalizacyjne będące komponentem programistycznym, który można zintegrować z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania transportem. Drugie to MapGo, będące oprogramowaniem typu SaaS pozwalającym użytkownikowi na szybkie rozwiązanie konkretnego problemu optymalizacyjnego. Oba rozwiązania stanowią bazę do budowy rozwiązań dedykowanych poszczególnym klientom.

Równocześnie  rozwijane są podstawowe produkty oparte na bazie MapCenter oraz Emapi, które wychodzą naprzeciw bardzo obecnie popularnym i oczekiwanym przez klientów rozwiązaniom typu SaaS.

Działalność Telematics Technologies sp. z o.o. koncentruje się na dostarczaniu klientom produktów z zakresu nawigacji, monitoringu flot pojazdów oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

W kolejnych latach Optigis S.A.  zamierza koncentrować się na przyspieszeniu rozwoju obu spółek oraz Grupy Kapitałowej poprzez synergie produktowe i sprzedażowe, a także zwiększenie skali działalności.
 

Data debiutu

 
Spółka debiutowała na rynku NewConnect w dniu 12.08.2013 r.

Wcześniejsze nazwy Spółki

 
Do września 2020 r. Spółka działała pod nazwą IMAGIS Spółka Akcyjna.