• Raport bieżący nr 1/2024 (EBI) - Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2024 (ESPI) Wykonanie umowy inwestycyjnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2024 (ESPI) Zaciągnięcie pożyczki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2024 (ESPI) Zawarcie umowy inwestycyjnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2024 (ESPI) - Odwołanie rozprawy w sprawie przeciwko TUiR Allianz Polska S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2023 (ESPI) Postanowienie sądu o wykonaniu układu restrukturyzacyjnego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2023 (ESPI) Podpisanie umowy handlowej przez Spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2023 (EBI) Uchwały podjęte na WZA w dniu 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 7/2023 Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2023 (ESPI) Akcjonariusze na WZ mający powyżej 5% głosów
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2023 (EBI) - Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2023 (EBI) - Zyciorys zawodowy Prezesa Zarządu
  Icon application/pdf