• Raport bieżący nr 3/2022 (ESPI) Wykaz akcjoniariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 14.06.2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2022 (EBI) Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 7/2022 (EBI) Projekty uchwał ZWZA
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 7/2022 (EBI) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2022 (ESPI) Podpisanie umowy handlowej przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2022 (EBI) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2022 (ESPI) - Zawarcie umowy handlowej przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2022 (EBI) - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2021 (ESPI) - objęcie warrantów subskrypcyjnych w spółce zależnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 12/2021 (EBI) - Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2023
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2021 (ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 8/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf