• Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2023 (EBI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ na dzień 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2023 (EBI) - Projekty uchwał na WZ w dniu 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2022 ESPI - Odstąpienie od negocjacji ws. nabycia udziałów Telematics Technologies
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2022 ESPI - Podjęcie negocjacji ws. nabycia udziałów w Telematics Technologies
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2023 (ESPI) Złożenie wniosku o wydanie postanowienia o zamknięciu układu restrukturyzacyjnego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2023 (EBI) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2022 (ESPI) Zawarcie umów przeniesienia własności i sprzedaży nieruchomości
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2022 ESPI Ogłoszenie wyroku sądu ws. p-ko TUiR Allianz Polska S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2022 Korekta raportu okresowego za II kw. 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 11/2022 - Skorygowany raport za II kw. 2022
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2022 (EBI) Zmiany w RN Spółki
  Icon application/pdf

 • Zał. nr 1 do RB nr 9/2022 (EBI) Zyciorys zawodowy członka RN
  Icon application/pdf