• Zał. do Raportu bieżącego nr 4/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2019 (EBI) - Zwołanie Walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2019 (EBI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 5/2019 (EBI) - Projekty uchwał WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2019 (ESPI) - Zwołanie Walnego Zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 3/2019 (ESPI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 3/2019 (ESPI) - Projekty uchwał WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2019 (ESPI) - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2019 ESPI - Wygaśnięcie umowy kredytowej i podjęcie negocjacji z bankiem
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2019 EBI - Terminy raportów okresowych w 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 12/2018 (ESPI) - Aktualizacja wyceny aktywa finansowego Spółki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2018 (ESPI) - Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf