• Raport bieżący nr 4/2021 (ESPI) Zawiadomenie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Zał. do: Raport bieżący nr 4/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Zał. do: Raport bieżący nr 3/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2021 (ESPI) - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raport bieżący nr 2/2021 (ESPI) - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2021 (EBI) - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2021 (ESPI) - Wprowadzenie akcji Spólki do alternatywnego systemu obrotu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2021 (EBI) - Harmonogram raportów okresowych w 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2020 (ESPI) - Podpisanie umów z Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9.2020 (ESPI) Realizacja ukłądu restrukturyzacyjnego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2020 (EBI) Podpisanie umowy z autoryzowanym doradcą
  Icon application/pdf