• Raport bieżący nr 2/2020 (ESPI) - Oddalenie apelacji w sprawie o zapłatę
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2019 (EBI) - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2020 (ESPI) - Zmiana adresu siedziby spółki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2020 (EBI) - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2019 (ESPI) - Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB 11/2019 (ESPI) - Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2019 (ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 10/2019 (ESPI) -zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 15/2019 (EBI) - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana statutu
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 15/2019 (EBI) - Statut Spółki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 14/2019 (EBI) - Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-2020
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 13/2019 (EBI) - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
  Icon application/pdf