• Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2018 (EBI) - Korekta raportu bieżącego nr 9/2018
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2018 (EBI) - Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 9/2018 - Życiorysy zawodowe członków RN
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2018 (EBI) - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2018 (EBI) - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2018 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ w dniu 29.06.2018
  Icon application/pdf

 • Załącznik Raport bieżący nr 7/2018 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2018 (ESPI) - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2018 (ESPI) - Wniesienie pozwu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2018 (EBI) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 7/2018 (EBI) - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raport bieżącego nr 7/2018 (EBI) - Projekty uchwał na ZWZA
  Icon application/pdf