• Raport bieżący nr 8/2020 ESPI Uzupełnie raportu bieżącego nr 7/2020 ESPI
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2020 (ESPI) - Podpisanie umowy przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2020 (EBI) Uchwały podjęte na WZ w dniu 18.08.2020 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 9/2020 (EBI) - Uchwały WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2020 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2020 (ESPI) - Zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2020 (ESPI) - zwołanie walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego 4/2020 (ESPI) - Projekty uchwał walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu bieżącego 4/2020 (ESPI) - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2020 (EBI) - Zwołanie walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego 7/2020 (EBI) - Projekty uchwał Walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego 7/2020 (EBI) - Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  Icon application/pdf